İstanbul, Tekirdağ, İzmit, Adapazarı, Yalova ve Bursa'da hizmetinizdeyiz.

İSG Kanunu üst görseli

Bilgi Bankası


Kanun Numarası : 6331

Kabul Tarihi : 20/6/2012

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

Bölüm İçerikleri:

  1. Amaç, Kapsam ve Tanımlar
  2. İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
  3. Konsey, Kurul ve Koordinasyon
  4. Teftiş ve İdari Yaptırımlar
  5. Çeşitli ve Geçici Hükümler
isg kanun Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / (http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.6331&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=) (03.2015)

Not: Veriler dış kaynaktan alındığından güncelliği ve doğruluğu ile ilgili lütfen uzmanlarımıza danışınız.