İstanbul, Tekirdağ, İzmit, Adapazarı, Yalova ve Bursa'da hizmetinizdeyiz.

İşyeri hekimi üst görseli

Hizmetler


İşyerinde İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu:

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında;

 1. 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
 2. 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
 3. Diğerleri için 01-01-2013 tarihinden itibaren zorunludur.

İşyeri Hekiminin Görev ve Sorumlulukları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyesidir.
 • Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve stres faktörlerini azaltacak rehberlik çalışmalarında bulunur.
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri ile koruyucu sağlık muayenelerini yapılmasını sağlar.
 • Çalışanların iş sağlığı yönünden zorunlu olan eğitimlerini (genel sağlık, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği vb...) verir ve belgelendirir.
 • İşyerinde sağlık gözetim ve denetimlerinde bulunur
 • İşyerindeki genel hijyen koşullarının uygunluğunu takip eder ve denetler
 • İş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verir
 • İlkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını yürütür
 • İş Sağlığı ile ilgili yıllık faaliyet planı hazırlar

ÖNEMLİ: İşyeri Hekimi bulundurma yükümlülüğü olan işletmeler, bir İşyeri Hekimi ile sözleşme yaptığında internet üzerinden ÇSGB'na bağlı İSG Katip sistemi üzerinden atama yapmak zorundadır. İSG Katip üzerinden İşyeri Hekimi sözleşmesi ve ataması yapmamış olan firmalar ÇSGB tarafından sistem üzerinde görülmektedir. İşyeri Hekimi bulundurma yükümlülüğünüz var ise ve henüz bir doktor bulundurmuyorsanız teftişlerde cezalı duruma düşmemek için hemen bize ulaşın; Soyyılmaz OSGB olarak en kısa sürede tecrübeli doktor kadromuzla yanınızda olalım

İşyeri hekimi çalışma saati hesaplama detayları.