İstanbul, Tekirdağ, İzmit, Adapazarı, Yalova ve Bursa'da hizmetinizdeyiz.

hesaplamalar ust resim

Hesaplamalar


İşyeri Hekimini Ayda Kaç Dakika Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

İşyeri hekimi süre hesaplaması nasıl yapılıyor?

İşyeri Hekimi süre hesaplaması 18 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK'in 6. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,
  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika
işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

Yukarıdakilere ek olarak,

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yukarıdaki kriterlere göre yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yukarıdaki kriterlere göre yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yukarıdaki kriterlere göre yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.